fbpixel

Boden Business Park

Bostadshus under uppbyggnad

Boden bäst i Sverige på bygglov

Enligt Sveriges Kommuner och Regioners kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare, ”Öppen jämförelse Företagsklimat”, är Bodens kommun fortfarande en av Sveriges bästa i flera kategorier och högst rankad Norrbottenskommun.

För tionde gången har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomfört en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Undersökningen görs i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA). 207 kommuner samt 13 förbund/gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen 2022. Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen ”Nöjd Kund Index” (NKI).

Undersökningen omfattar sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. För dessa sex områden ställs frågor kring information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Från och med år 2020 ingår också området upphandling i undersökningen.

Högst placering i Norrbotten

Undersökningen visar generellt att företagen lägger stor vikt vid myndigheternas effektivitet, attityd och engagemang. Bodens kommun har två år i rad varit bäst i Sverige totalt sett. I år hamnade Boden rankad som nummer åtta i Sverige, endast två poäng under vinnaren Hörby i den totala rankingen. Boden har därmed högst placering i Norrbotten och är tillsammans med Kalix kommun den enda av länets kommuner på topp tio totalt sett. Närmast av Norrbottens toppkommuner är Kiruna på plats 27, därefter Piteå på plats 111.

Boden är nummer ett i rankingen för bygglov, markupplåtelse och serveringstillstånd.

– Vi är med i toppskiktet på en nationell nivå vilket visar att vi hanterar många viktiga och komplexa processer på ett bra sätt även om vi hela tiden strävar efter att bli ännu bättre. Det här är ett ständigt pågående utvecklings- och förbättringsområde. Att vi sticker ut i vår hantering av bygglov och markupplåtelse är glädjande och kommer att vara en framgångsfaktor i den pågående samhällsomställningen, säger Mats Berg, näringslivschef.

En kvalitetsmätning

Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Den visar inom vilka myndighets- och serviceområden som företagarna anser att kommunerna fungerar bra respektive mindre bra samt vad de behöver bli bättre på. Genom att erbjuda möjligheten till jämförelser av servicen mellan kommuner och mellan olika myndighetsområden i kommunerna hoppas SKR kunna bidra till kommunernas utvecklingsarbete inom området företagsklimat.

Kalender

Vy-navigering

Idag
Idag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done