fbpixel

Boden Business Park

Företagsfrukost Boden

BODEN – BÄST I SVERIGE ENLIGT NÄRINGSLIVET!

Det är nionde gången sedan 2010 som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomför en mätning av hur nöjda företagare är med kommunernas service inom myndighetsutövningen.

Undersökningen bygger på ett nöjd kund-index (NKI) baserat på enkätsvar där det lokala näringslivet får skatta kommunens myndighetsutövande inom förutbestämda områden som brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö-och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Boden får högst index av alla kommuner och det är första gången någonsin som samma kommun innehar första platsen två år i rad.

 – Ett hårt och långsiktigt arbete som tydligt visar hur högt vi värderar och prioriterar samarbetet med våra företagare och vårt lokala näringsliv, säger Mats Berg, kommunchef och näringslivschef.

 Ett område där Bodens kommun sticker ut är bygglov där NKI landar på 94. Någonting som kommunledningen ser som särskilt viktigt med tanke på den expansiva fas som kommunen är inne i samband med den gröna samhällsomställningen.

 – Framför allt är det en viktig signal till många av de externa aktörer som nu i allt större utsträckning söker sig hit, säger Mats Berg.

 Även vid hanteringen av serveringstillstånd är företagare nöjda med Bodens kommun som får en tredjeplacering med samma NKI som Nacka (2), 93.

 Vid förra mätningen, 2021, placerade sig Boden också i topp med ett NKI på 86. Det var första gången någonsin som en kommun från Norrland innehade första platsen.

 Tvåa i årets undersökning blev Kalix som avancerade från en 14:e plats 2021.

 Bodens kommuns betygsindex per serviceområde: 

Information: 84 
Tillgänglighet: 88 
Bemötande: 93 
Kompetens: 90 
Rättssäkerhet: 87 
Effektivitet: 87

Läs hela rapporten HÄR

Kalender

Vy-navigering

Idag
Idag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done