fbpixel

Boden Business Park

Tillgänglighet för bodenbusinesspark.com

Boden Business Park står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Webbsidan ska uppnå en tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 nivå A och AA. Det här dokumentet beskriver hur bodenbusinesspark.com uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

När vi anpassar webbplatsen prioriterar vi de delar som vi antar påverkar flest besökare. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information. Åtgärdandet av vissa brister har fått stå tillbaka då planerad utveckling av webbsidan kommer att lösa problemen vartefter. De problemen är inte av sådan natur att vi bedömer att de påverkar funktionen eller besökarnas användning på ett allvarligt negativt sätt. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar av webbplatsen både i samband med teknisk utveckling och i redaktionellt arbete.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från bodenbusinesspark.com som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att maila info@bodenbusinesspark.se. Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven:

  • Startsidans 3 bildboxar & evenemangens bilder saknar alt text då funktionen inte är tillgänglig i Elementor. 
  • Funktionaliteten i Press & Media är utvecklad av tredje part och läses in via iframe och vi har ingen kontroll över tillgängligheten. Tillgängligheten i funktionen bedöms inte.
  • Ikonen för sökfunktionen i sidhuvudet saknar alt text pga otillgänglig funktion.
  • Sökvägarna /parken/gym, /parken/restaurang, har länktext som inte beskriver måladressen.
  • Evenemangen på startsidan och /kalender saknar tydlig rubriksättning då tillägget event calender pro saknar rätt spårning av titlar i dess funktion. 

Vi avser åtgärda och påverka ovanstående brister och arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen.

Hur vi testat webbplatsen

Vi granskar regelbundet tillgängligheten både med manuell granskning och genom automatiserade verktyg. Detta görs av oss själva, med stöd av extern kompetens.

 

Senaste bedömningen gjordes den 2 december 2022.

Webbplatsen publicerades den 2 december 2022. 

Redogörelsen uppdaterades senast den 2 december 2022.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done