fbpixel

Boden Business Park

Tillväxtområden

I Boden finns fem prioriterade tillväxtområden för samhälle och näringsliv utpekade i den strategiska planen. De har identifierats utifrån den utvecklingspotential dessa besitter, i relation till de unika erbjudanden som finns i kommunen.

Här utbildas morgondagens digitala kreatörer. Boden Game Camp är en integrerad del av Boden Business Park. Hit till Norrbotten söker sig studenter från Sverige och hela världen för utbildning med goda förutsättningar till en karriär i en digital framtidsbransch. I våra toppmoderna lokaler finns 300 studenter fördelade på flera olika utbildningsformer så som folkhögskoleutbildning, YH-utbildningar och gymnasieutbildning.

Som komplement till den digitala näringen har vi en resursstark och spännande miljö där talang och starka idéer får ta plats. Vi har faciliteter som till exempel filmstudio, ljudstudio, kreativa mötesplatser och närhet till en härlig blandning av branscher som gärna hjälper till för att få saker att ske. Det är här det händer.

Sveriges hetaste investeringsregion för elintensiva näringar. Boden bistår privatägda företag i en rad olika branscher och industrier som ska etablera och expandera sin verksamhet i kommunen. Det kommunala bolaget Bodens Utveckling AB viktigaste uppgift är att främja och utveckla Boden som destination för elintensiva näringar. Inom bolaget jobbar man specifikt med att utveckla och paketera markområden, samt stöttar företagen i etableringsprocessens alla steg.

I Boden finns unika förutsättningar som planlagd mark i goda lägen och grön el med mycket stor kapacitet, för att skapa anpassade konstruktionslösningar för högteknologiska och elintensiva verksamheter.

Två av våra elintensiva områden ligger i direkt anslutning till Boden tätort och erbjuder flera etableringsalternativ; både för nya fristående anläggningar samt hyra eller köp av befintliga lokaler.

Handeln i Boden omsätter över 1,4 miljarder kronor varje år och skapar arbetstillfällen åt nästan 600 personer. I Boden handlar du för att det är enkelt och nära till de olika handelsområdena, för det unika värdskapet och den mångkulturella atmosfären. Här spelar turisterna en oerhört viktig roll eftersom besöken i Boden skapar nya arbetstillfällen samtidigt som de gör Boden till en mer attraktiv plats att bo på.

Boden lockar tusentals besökare varje år. Naturen, fisket, badmöjligheterna, Western Farm, Nordpoolen, Storklinten, nyetablerade Loggers lodge och världskända Treehotel är bara några av anledningarna till att allt fler turister söker sig till Boden. Garnisonsstaden med starka besöksrestriktioner för utländska gäster är ett minne blott. Idag är Boden en kommun med en besöksnäring som växer sig allt starkare. Här finns kraftfulla varumärken och infrastruktur för fortsatt utveckling och tillväxt inom besöksnäringen.

Boden är unikt genom möjligheterna till centrumnära mark som finns tillgänglig för dem som vill kombinera sitt boende med sin passion för hästar. Vad sägs om att bygga en hästgård tio minuter från centrum? Eller möjligheten att erbjuda barnen Bodens största fritidsgård i form av den kvalitetsmärkta ridskolan utan kötid.

Boden är norra Sveriges hästtätaste ort och platsen för Sveriges nordligaste travbana, som har tävlingar året runt. I Norrbotten som helhet finns 4 000 - 5 000 hästar. Trav och ridsport har många näringsidkare med bra möjligheter att stärka näringen ytterligare. I Boden har du bland annat tillgång till tävlings-, tränings- och utbildningsmöjligheter, stor veterinärkompetens och hästnära boenden.

Fem km söder om centrum ligger Södra Bränslan - ett område med närhet till flera viktiga anläggningar för hästnäringen. Området kallas Hästbyn, och där kan du i vacker miljö bygga hästgårdar med bostadshus, stall och komplementbyggnader. I anslutning till området finns även ett omfattande nät av häststigar som ger goda möjligheter att rida och träna hästar. De flesta hästrelaterade anläggningarna, som Bodens ridklubb, Bodentravet och hästkliniken, i nära anslutning till varandra. Tillsammans gör de Boden till regionens självklara hästcentrum.

I Boden är det alltid nära till naturen. En natur som är värd att bevara. Här pågår ett stort antal klimatsatsningar och flera lokala företag har visat att det går att skapa tillväxt av miljöteknik.

Just nu pågår utvecklingen av ett nytt industriområde för miljö- och återvinningsteknik - Boden Cleantech Center. Här finns det infrastruktur och mark som är förberedd för etablering av företag inom återvinningsbranschen som vill bedriva drift- och testverksamhet. Utvecklingsarbetet i området ska främjas genom att skapa en arena tillsammans med intressenter från kommunen, näringslivet och universitetet.

Men Boden Cleantech Center är bara en av flera miljöinnovativa satsningar i kommunen. Här finns redan en anläggning för att utvinna fordonsbränsle ur matavfall och avloppsslam, en toppmodern förbränningsanläggning som producerar el och värme ur avfall och biobränsle, samt Brännkläppens avfallsanläggning där restprodukter tas om hand för återvinning, behandling och deponering.

Målet med dessa satsningar är att etablera en blomstrande regional marknadsplats för nyttiggörande av restprodukter och att Boden ska fortsätta att utvecklas som en hubb för återvinning på Nordkalotten.

Tveka inte att höra av dig!

Thomas Fägerman

VD

Dela innehållet:

KALENDER

Vy-navigering

IdagIdag

Vd

Thomas Fägerman

Mail:
thomas@bodenbusinesspark.se

Telefon:
070-560 97 77

Vd

Thomas Fägerman

Leder verksamheten på Boden Business Park.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done