Hoppa till innehållet

Creative North

Boden Business Park är med i det treåriga projektet Creative North som startade under första kvartalet 2020. Projektet drivs av Piteå Science Park som tillsammans med den kreativa branschen i norra Sverige, inklusive de kreativa utbildningarna inom både Luleå tekniska universitet och Yrkeshögskoleutbildningarna, vill jobba proaktivt för att skapa framtidens kreativa bolag. I ett treårigt EU- projekt bygger vi upp branschklustret Creative North för ökad samverkan, kunskapsspridning och innovationskraft.


Kreativa små och medelstora företag utgör tillsammans den största privata arbetsgivaren inom kulturella och kreativa näringar i norra Sverige. Men branschen är i stor förändring, med ökade krav på digitalisering, kompetensförsörjning, större lönsamhet, högre innovationstakt och nya affärsmodeller. Genom ett kluster kan bolagen hjälpas åt för att möta framtidens utmaningar. Ett kluster är en geografisk koncentration av flera konkurrerande företag i samma bransch. Enkelt förklarat är det ett nätverk som gör affärer ihop och skapar värden för varandra, samtidigt som de konkurrerar. Företag i sådana nätverk upplever att de växer snabbare, säljer mer och har lättare att hitta kompetent arbetskraft. I klustret Creative North kan bolagen hjälpas åt att möta utmaningarna, framtidssäkra sina erbjudanden och säkerställa överlevnad och attraktivitet på den nationella och internationella marknaden. Då bidrar vi också till fler arbetstillfällen och tillväxt i regionen.

Projektet Creative North ska utforska lösningar för att stärka innovationskraften hos klustrets aktörer genom utvecklings- och innovationsprogram för verksamhetsledare/chefer, projektledare och kreatörer, samt utveckla strategier för att långsiktigt trygga företagens kompetensförsörjningsbehov. För att ge klustret bästa förutsättningar att leva vidare, kommer även en strategi att arbetas fram för hur samarbetet i branschen kan fortsätta. Strategin kommer att levereras till kommuner, regionen, akademi och utbildningsaktörer, som ett underlag för deras fortsatta arbete med att stärka kreativa näringar.

Initiativet till klusterbildningen Creative North kommer från företagen själva. Idag deltar 11 kreativa bolag: Oh my, In The Cold, More Digital Studio, Tromb, Sigmar Metodbyrå, Yours, Vinter, Mera Media och Henson pr, Eriksson/Nord Agency och Changemaker Educations. Målet är att klustret ska växa till 18 bolag. Du är varmt välkommen att höra av dig för mer information.

Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Piteå kommun, Luleå kommun, Boden Business Park, Sparbanken Nord och Luleå tekniska universitet.

Kontakt: Greta Wimander, greta.wimander@piteasciencepark.se, 070-3028222