Hoppa till innehållet

Boden Type Data Center

Boden Type Data Center är en del av EU:s forsknings- och innovationsprogram, Horizon 2020, som i konkurrens med andra Europeiska konsortier har tilldelat norra Sverige ett treårigt innovationsprojekt med Boden som bas. Syftet är att bygga en prototyp för nästa generations energi- och kostnadseffektiva datacenter.


Prototypen vid namn Boden Type Data Center One är ett experimentellt laboratorium och demonstrationsanläggning som innovativt kombinerar teknologier. Syftet är att testa och validera genomförbarhet och användbarhet för en högeffektiv och miljövänlig prototyp i verklig drift. 

Projektet drivs av ett paneuropeiskt konsortium bestående av initiativtagaren ungerska H1 Systems, svenska forskningsinstitutet RISE SICS NORTH, brittiska EcoCooling, tyska forskningsinstitutet Fraunhofer IOSB samt det svenska utvecklingsbolaget Boden Business Agency som tillsammans ska designa och skapa ett framtidssäkrat koncept.

Arbetsbelastningsbalansering, luftflödeseffektivitet och modularitet är i fokus för forskningen. Den operativa mätningen och designoptimeringen av datacentret kommer att ge information och analys för anläggningar som vill använda och placera lösningen på deras utvalda plats.

Norra Sveriges datacenterhub Boden är hem för detta 36 månader långa forskningsprojekt, som har en budget på cirka 3 miljoner Euro.

Mer information och uppdateringar av projektet finns på www.bodentypedc.eu