Hoppa till innehållet

Projekt

Det är inte alltid slutdestinationen som är målet. Ibland är det vägen dit som är det viktiga. För oss är projekten ett verktyg och en plattform för utveckling snarare än en arbetsgivare.


För att bidra med utveckling till företag och talanger driver eller deltar vi i olika typer av projekt. Det kan vara för att tillskapa nya miljöer, korsbefrukta branscher, finna nya affärsmodeller eller bidra till teknik- eller idésprång som på sikt skapar förändring och nytänkande tillväxt.

När vi själva bygger ut Parken gör vi det som ett partneringprojekt i syfte att dels få fram ett bra bygge men också för att beställare, entreprenörer och underentreprenörer ska få erfarenhet att jobba i partneringprojekt. Du kan läsa mer om Nybygget här.

Boden Type Data Center är ett paneuropeiskt samverkansprojekt som drivs inom EU:s forsknings- och innovationsprogram, Horizon 2020. Vi deltar med utgångspunkten att det både främjar vår växande datacenterindustri med attraktionsvärde, kunskap och teknik och samtidigt bidrar till att göra den så energieffektiv och miljövänlig som möjligt. Läs mer om Boden Type datacenter här.