Hoppa till innehållet
Workshop Smarta industriområden och informationsträff om RE:Sources utlysning

Workshop "Smarta industriområden" och informationsträff om RE:Sources utlysning

11 jun 2019, 09:00-14:30

Innovationsprogrammet RE:Source bjuder tillsammans med Boden Business Park in till en lärorik och inspirerande dag om energiåtervinning och industriell symbios. Som deltagare får du möjlighet att bolla idéer, ställa frågor och hitta rätt verktyg för att arbeta vidare med frågorna på hemmaplan.

Hur kan vi på bästa sätt skapa förutsättningar för framtidens smarta industriområden där företag och verksamheter nyttjar energi och material på ett optimalt sätt. Ta del av resultat och lärdomar från projekten "Energiåtervinningens roll" och "Industriell symbios i Sotenäs". Inspireras och bolla idéer med projektledarna som presenterar resultat och håller en workshop.

Dagen avslutas med en information och frågestund kring innovationsprogrammet RE:Sources stora utlysning där innovationsledare Johan Felix berättar om möjligheten att söka medel för demonstrationsprojekt och innovationsprojekt. Mer om utlysningen hittar du här.

Workshopen är kostnadsfri. Anmäl dig senast den 6 juni här.

Vi börjar klockan 9.00 med kaffe och avslutar klockan 14.30 med paus för lunch.

Varmt välkomna!

 

Ur programmet:

Jenny Sahlin, Profu, presenterar resultat och erfarenheter kring "Energiåtervinning i en cirkulär ekonomi"
Övergången till en cirkulär ekonomi, där avfall i princip inte uppstår, kräver en djupgående omställning av hela samhällsstrukturen: från beteende och normer till resursuttag, ekonomiska mätetal och juridik.
Energiåtervinning från avfall för el och fjärrvärme har en roll för de avfallsfraktioner som inte kan eller får cirkuleras i samhället. Resultat från flera av ReSources forskningsprojekt undersöker hur olika aktörer kan bidra till omställningen.

Peter Carlsson, Sotenäs kommun, presenterar resultat och erfarenheter kring  "Industriell symbios för en resurseffektiv industri"
Industriell symbios är en metodik för att nå en mer cirkulär genom att gemensamt använda resurser effektivare, någons avfall eller restprodukt blir den andres råvara. Industriell symbios har visat sig ge ekonomiska, miljömässiga och sociala fördelar. Inspiration och verktyg från industriell symbios-projekt ska ligga till grund för en workshop där potentialen hos deltagarna kan börja identifieras som en grund för framtida lokala symbiosnätverk.

Johan Felix, Chalmers Industriteknik, är innovationsledare för RE:Source. 
Johan deltar under eftermiddagen via skype för att informera om RE:Sources stora utslysning som är öppen för ansökningar från mitten av maj till slutet av augusti respektive mitten av september. Utlysningen består av tre delar och RE:Source söker såväl demonstrationsprojekt som innovationsprojekt.