Hoppa till innehållet

Vårt uppdrag

Boden Business Park skapar förutsättningar för att näringslivet ska växa så att Bodens kommun når sina tillväxtmål.


Detta sker genom att attrahera talanger och företag som vill växa, stödja näringslivet genom att erbjuda kompetensutveckling och innovationsfrämjande aktiviteter samt genom att attrahera nationella och internationella investerare.

Arbetet bedrivs i nära samverkan mellan kommun, näringsliv, myndigheter och organisationer. 

Bodens kommun har identifierat fem huvudsakliga utvecklingsområden för samhälle och näringsliv i den strategiska planen. Utvecklingsområdena har identifierats utifrån den utvecklingspotential dessa besitter, i relation till de unika erbjudanden som finns i Bodens kommun:

  • Kulturella och kreativa näringar
  • Elintensiv industri
  • Miljöteknik
  • Besöksnäring och handel
  • Hästnäring