Hoppa till innehållet Gå till sidkarta

Boden Type Data Center

Boden Type Data Center är en del av EU:s forsknings- och innovationsprogram, Horizon 2020, som i konkurrens med andra Europeiska konsortier har tilldelat norra Sverige ett treårigt innovationsprojekt med Boden som bas. Syftet är att bygga en prototyp för nästa generations energi- och kostnadseffektiva datacenter.


Prototypen vid namn Boden Type Data Center One är ett experimentellt laboratorium och demonstrationsanläggning som innovativt kombinerar teknologier. Syftet är att testa och validera genomförbarhet och användbarhet för en högeffektiv och miljövänlig prototyp i verklig drift.

Projektet drivs av ett paneuropeiskt konsortium bestående av initiativtagaren ungerska H1 Systems, svenska forskningsinstitutet RISE SICS NORTH, brittiska EcoCooling, tyska forskningsinstitutet Fraunhofer IOSB samt det svenska utvecklingsbolaget Boden Business Agency som tillsammans ska designa och skapa ett framtidssäkrat koncept.

Arbetsbelastningsbalansering, luftflödeseffektivitet och modularitet är i fokus för forskningen. Den operativa mätningen och designoptimeringen av datacentret kommer att ge information och analys för anläggningar som vill använda och placera lösningen på deras utvalda plats.

Norra Sveriges datacenterhub Boden är hem för detta 36 månader långa forskningsprojekt, som har en budget på cirka 3 miljoner Euro.

Mer information och uppdateringar av projektet finns på www.bodentypedc.eu

 

Creative North

Boden Business Park är med i det treåriga projektet Creative North som startade under första kvartalet 2020. Projektet drivs av Piteå Science Park som tillsammans med den kreativa branschen i norra Sverige, inklusive de kreativa utbildningarna inom både Luleå tekniska universitet och Yrkeshögskoleutbildningarna, vill jobba proaktivt för att skapa framtidens kreativa och digitala bolag. I ett treårigt EU- projekt bygger vi upp branschklustret Creative North för ökad samverkan, kunskapsspridning och innovationskraft.


Kreativa små och medelstora företag utgör tillsammans den största privata arbetsgivaren inom kulturella och kreativa näringar i norra Sverige. Men branschen är i stor förändring, med ökade krav på digitalisering, kompetensförsörjning, större lönsamhet, högre innovationstakt och nya affärsmodeller. Genom ett kluster kan bolagen hjälpas åt för att möta framtidens utmaningar. Ett kluster är en geografisk koncentration av flera konkurrerande företag i samma bransch. Enkelt förklarat är det ett nätverk som gör affärer ihop och skapar värden för varandra, samtidigt som de konkurrerar. Företag i sådana nätverk upplever att de växer snabbare, säljer mer och har lättare att hitta kompetent arbetskraft. I klustret Creative North kan bolagen hjälpas åt att möta utmaningarna, framtidssäkra sina erbjudanden och säkerställa överlevnad och attraktivitet på den nationella och internationella marknaden. Då bidrar vi också till fler arbetstillfällen och tillväxt i regionen.

Projektet Creative North ska utforska lösningar för att stärka innovationskraften hos klustrets aktörer genom utvecklings- och innovationsprogram för verksamhetsledare/chefer, projektledare och kreatörer, samt utveckla strategier för att långsiktigt trygga företagens kompetensförsörjningsbehov. För att ge klustret bästa förutsättningar att leva vidare, kommer även en strategi att arbetas fram för hur samarbetet i branschen kan fortsätta. Strategin kommer att levereras till kommuner, regionen, akademi och utbildningsaktörer, som ett underlag för deras fortsatta arbete med att stärka kreativa näringar.

Klustret Creative North drivs av 14 kreativa bolag: BriccoBrightnestFirstlyFormsmedjanOh myIn The ColdMore Digital StudioTrombSigmar MetodbyråYoursVinter och Henson prEriksson/Nord Agency och Changemaker Educations. Målet är att klustret ska växa till 18 bolag. Du är varmt välkommen att höra av dig för mer information.

Klustret Creative North bjuder på föreläsningar till alla som jobbar eller studerar inom kreativa och digitala näringar, oavsett om du jobbar på en byrå, en marknadsavdelning eller frilansar.

Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfondenRegion NorrbottenPiteå kommunLuleå kommunBoden Business ParkSparbanken Nord och Luleå tekniska universitet.

Kontakt: Greta Wimander, greta.wimander@piteasciencepark.se, 070-3028222

 

 

 

Nu kan vi matcha produktidéer med svenska utvecklare och tillverkare.

Vi har nu fått åtkomst till Manufacturing Guides nischade nätverk med "Innovationsstödjande leverantörer" viket gör det enklare för oss att hitta svenska företag som kan hjälpa till med utveckling och tillverkning av fysiska produktidéer.  

Läs mer

 

Summercamp by Boden Gamecamp

Summercamp by Boden Gamecamp är ett samarbete mellan Bodens kommun och Luleå kommun där 15 unga vuxna som varken arbetar eller studerar får en introduktion till spelutveckling på Boden Gamecamp. Projektet ska ge dem en chans att ta ett första steg mot en framtid inom kulturella och kreativa näringar.

Den svenska spelbranschen växer och skriker efter kompetens. Under 2019 omsatte industrin 24,5 miljarder. Siffran kan jämföras med Sveriges export av järnmalm som var 24,4 miljarder* 2019. Samma år ökade antalet anställda med 16 procent (1 257 personer), men endast med 600 personer från Sverige. Resterande rekryterades från andra länder då Sverige examinerar för få studenter mot rekryteringsbehovet.

Under sommaren 2021 kan unga vuxna mellan 20 och 29 år som varken arbetar eller studerar ta ett steg mot en framtid inom kulturella och kreativa näringar. Under tio veckor får 15 personer en introduktion till spelutveckling i Boden Gamecamps toppmoderna lokaler på Boden Business Park i Sävast.

Efter avslutad summercamp finns möjlighet att plocka ut betyg i kurserna Tillämpad programmering och Gränssnittsdesign, som är CSN-berättigade.

*) Detta avser råvaran järnmalm, inräknat förädlade produkter är exportvärdet högre.