Hoppa till innehållet

Historia

Bodens nuvarande utvecklingsresa började 2010 med en inventering som visade på både behov och fantastiska förutsättningar för en omställning mot den digitala industrin. Resurser i form av elkraft och fastigheter i kombination med miljöteknikkompetens och innovationskraft har utvecklat en ny industriell resa för Boden.

 

Genom uppstarten av Boden Business Park och internationella etableringar inom datacenter har kompetens och innovationskraft attraherats, vilket lagt grund för utbildningar inom spelutveckling, etableringar av internationella spelstudios och företag inom andra branscher. Det har också lagt grunden till en spännande mötesplats där möten sker både på konferensen, vid lunchbordet såväl som under fikapausen.

Parken är en internationell smältdegel där olika branscher möts och korsbefruktas – och nya typer av företag och affärer växer. Välkommen till Bodens nya näringslivsarena!