Book now

Datacenterbygge Bodens Utveckling

Vision 2030 Boden Business Park

Vision 2030

Visionen för Boden Business Park att vara den attraktivaste mötesplatsen i Europa för tillväxt och innovativa processer i framkant.

Som mötesplats i ett science city med fokus på hållbarhet genomsyras hela vår verksamhet av ett hållbart tankesätt. Boden Business Park ska samtidigt som de främjar lokal kompetens och talang attrahera internationella spetskompetenser. För att vara öppet och tillgängligt för den globala marknaden kommer anläggningen att internationaliseras genom att vara öppet och mottagligt dygnet runt.