Hoppa till innehållet Gå till sidkarta
Spel ikapp järnmalm och pappersmassa

Spel ikapp järnmalm och pappersmassa

I veckan presenterades Dataspelsbranschens rapport Spelutvecklarindex 2020. Den visar att spelutvecklarnas omsättning växte med 27 procent och uppgick till 24,3 miljarder kronor under 2019. Siffran kan jämföras med Sveriges export av järnmalm och pappersmassa som enligt SCB båda var värda cirka 25 miljarder kronor under 2019*.
 
Därtill kommer engångsinkomster relaterade till spelverksamheten, den totala omsättningen 2019 var drygt 41 miljarder kronor.
 
Under 2019 ökade antalet anställda med 8 procent, vilket motsvarar 657 heltidstjänster och totalt fanns 442 spelutvecklingsföretag med 8578 personer anställda. Det innebär en ökning av antalet anställda med drygt 175 procent på fem år.
 
En utmaning för svenska spelföretag är att rekrytera personal i Sverige, rapporten visar därför även svenska företags anställda utanför Sverige. Av de 5878 medarbetarna var 5579 anställda i Sverige.
 
Antalet kvinnliga medarbetare ökade under 2019 med 11 procent, till 1894 personer, vilket motsvarar 22 procent av samtliga anställda.
 
Mattias Bergqvist är affärsutvecklare på Boden Business Park:
- Spelbranschen fortsätter att växa i Sverige och kommer trots rådande världsläge att växa ännu kraftigare under de närmaste åren.
- Rapporten belyser också utmaningar i form av rekrytering, utbildning och kapital, där vi jobbar väldigt aktivt med dessa frågor för att säkerställa att vi lyckas skapa framgångsrika bolag här.
 
*) Detta avser råvaran järnmalm respektive pappersmassa, inräknat förädlade produkter som stål, papp med mera är exportvärdet högre.
 
 
Länk till rapporten finns HÄR!