Book now

Nyheter Boden Business Park

Nyheter

15 december 2015, publicerad av Malin Winsa

Filmpool Nord flyttar in på Boden Business Park

Boden Science Park Fastigheter AB, dotterbolag till Bodens Utveckling AB, har under december månad förvärvat grannfastigheten ”Golfcenter”. Fastighetens första hyresgäst är Filmpool Nord som flyttar sin produktionsverksamhet från Kronan i Luleå till Boden Business Park i Sävast. Flytten kommer ske successivt och beräknas vara fullt genomförd under första halvåret 2017.

– Sävast blir en perfekt placering för vår filmstudio då vi inte längre kan vara kvar på Kronan i Luleå på grund av bostadsexpansionen, säger Susann Jonsson, vd Filmpool Nord.

– Golfhallen har den takhöjd som krävs och biutrymmen för gästande filmteam, skådespelare, ateljéer mm. Dessutom är läget mellan Boden och Luleå, den service som finns i företagsparken och närheten till flygplatsen stora fördelar. Filmpool Nords eget kontor blir kvar i Luleå. Etableringen stärker Filmpool Nord som regionalt bolag med kontor i Luleå – studio, redigering och mötesplats i Boden samt inspelningar i hela länet.

Erik Svensson, VD för Bodens utveckling AB ser positivt på etableringen vid Boden Business Park;

– Överenskommelsen med Filmpool Nord känns fantastiskt bra. Det ligger helt i vår utvecklingslinje – att genom en mix av kreativa näringar, entreprenörskap och ny teknik skapa en arena för innovation och utveckling i framkant här i Boden. Filmpool Nord har kapaciteten och kompetensen att addera ytterligare värden till den arenan.

Boden Business Park, tidigare SKAPA, köptes av Bodens Utveckling sommaren 2014. Målet med förvärvet är att skapa en innovationsarena och ett eko-system av företag som bidrar till utveckling och etableringar i regionen. Arbetet har tagit fart och snart är efterfrågan större än tillgången på lokaler.

– För att möta marknadens efterfrågan har vi tittat på olika möjligheter att utveckla och expandera Boden Business Park. Förvärvet av Golfcenter-huset känns som ett naturligt första steg i den expansionen, fortsätter Erik Svensson.

Bodens kommunalråd Inge Andersson (s) är mycket glad;

– Boden har ju en lång och stark historia inom kultur och att Filmpool Nord väljer att etablera sig i kommunen är naturligtvis mycket roligt. De fyller en viktig funktion för hela regionen och jag är säker på att det bra arbete de utfört genom åren fortsätter. Dom ska känna sig varmt välkomna.

För vidare information vänligen kontakta:

Erik Svensson, vd Bodens Utveckling AB

erik.svensson@bodenbusinessagency.com

+46 70 629 73 15


Susann Jonsson, vd Filmpool Nord

susann@fpn.se

+46 70 299 70 18

Ytterligare ett spelbolag etableras i Boden

14 januari 2019, publicerad av Malin Winsa
Stockholmsbaserade Glorious Games blir det tredje spelbolaget att etablera en satellitstudio på Boden Business Park. Det innebär att alla studenter i första årskullen kommer att stanna i regionen under...
 
 

Boden Gamecamp är invigt

8 januari 2019, publicerad av Malin Winsa
Idag har flaggan hissats och Boden Gamecamp är officiellt invigt - Bodens första campusområde. I augusti började en ny årskull vid utbildningen Indiespelutvecklare men de hade ingenstans att bo. Snabbt fick vår...
 
 

Spelpionjärer etablerar studio i Boden

19 december 2018, publicerad av Malin Winsa
Idag meddelar Boden Business Park att spelveteranen Peter Zetterberg tillsammans med Thomas Lindgren etablerar studio i Boden med sitt bolag Wanderword. Zetterberg är grundare av ett av Sveriges första spelföretag (UDS) och jobbar...