Hoppa till innehållet Gå till sidkarta
Samråd om H2 Green Steels etablering i Boden

Samråd om H2 Green Steels etablering i Boden

H2 Green Steel har nu påbörjat arbetet med en ansökan till mark- och miljödomstolen om tillstånd för att bygga anläggningen. I det som kallas samråd möter de nu olika intressenter för att diskutera hur verksamheten kommer påverka närmiljön. Det inkluderar samfälligheter, byalag, föreningsliv och myndigheter som exempelvis Länsstyrelsen, Trafikverket och Naturvårdsverket.

Ett samrådsunderlag som övergripande beskriver den planerade verksamheten och projektets miljöpåverkan kan laddas ner h2greensteel.com/samrad.

Du kan även hämta ett fysiskt exemplar på Boden Business Park (Verkstan Teknikvägen 15) eller hos Medborgarservice i stadshuset.


Som en del av samrådet bjuder de in allmänheten till ett digitalt samrådsmöte om den planerade verksamheten. Mötet äger rum den 28 april kl. 18.00 och kan följas via tv.streamfabriken.com/h2gs alternativt via telefon 08-566 42 704. De frågor och synpunkter som kommer fram under samrådet är viktiga i arbete att ta fram miljötillståndsansökan.

 Synpunkter och frågor kan lämnas via ett formulär på H2 Green Steels hemsida, eller via e-post på samrad@h2greensteel.com. Man kan även posta in sin fråga till H2 Green Steel, Teknikvägen 3, 96 150, Boden.

Synpunkter eller frågor kan lämnas senast den 12 maj 2021.