Book now

Nyheter Boden Business Park

Nyheter

Uppdatering nybygget
15 september 2018, publicerad av Malin Winsa

Uppdatering nybygget

Som alla sett (och framförallt hört) går projekt ”nybygget” framåt i en hejdundrande fart! Vi har träffat platschef Karin Brand från Skanska för att få en liten uppdatering om bygget.

Hej Karin! Hur är läget såhär några månader in i projektet?

Hej, det är bara bra och arbetena flyter på bra.

Vad är status vad gäller pålningen och vad händer härnäst i projektet?

Nästa vecka blir vi klara med pålningen och vi kommer även att börja kapa pålarna till rätt nivå nästa vecka. Efter det börjar vi gräva för yttre VA samt alla rör som ska in i huset och plattan. Vi kommer även börja armera och gjuta pålfundament och hissgrop. Sedan fortsätter vi med resterande fundament och grundläggning av plattan hela hösten så både fler maskiner och fler människor är att vänta här på bygget. 

Vi är ju alla nyfikna på alla dessa pålar. Hur många blir det egentligen och hur långt ner i backen går dom?

Vi har 265 pålar som ska ner i marken. De djupaste går 26m ner till fast botten (berget ligger på ca 50m djup). Totallängd på alla pålar tillsammans är ca 6 km. 

Nästa vecka etablerar ni ett projektkontor intill nybygget och du berättade att det kommer bli en grön arbetsplats – vad innebär det?

Det betyder att vår etablering med platskontor och hela driften för att kunna bygga huset är grönt. Grön arbetsplats är Skanskas egen miljömärkning av arbetsplatser och innebär att vi höjer miljöprestandan i vår produktion. Det finns fyra fokusområden; energi, klimat, material och vatten. Som exempel har alla maskiner på arbetsplatsen avgaskrav som uppfyller minst EU steg 3 och minst 95% av avfallet återanvänds eller återvinns, vi dricker kranvatten ur snålspolande kranar och vi har kravmärkta livsmedel i fika- och konferensrum. Sedan finns det ytterligare krav för att klassas som en grön arbetsplats, detta var några exempel.

Invigning av Boden Type Data Center One

11 februari 2019, publicerad av Malin Winsa
Boden Type Data Center, BTDC, invigdes officiellt den 7 februari 2019 i Boden, Norrbotten. Bodens kommunalråd, Claes Nordmark, samt Erik Svensson, VD Boden Business Agency, inledde invigningstalet som kommunens representanter. Pau...
 
 

Tillsammans för kreativiteten i norr

8 februari 2019, publicerad av Malin Winsa
Ett gott samarbete mellan Bodens kommun, Luleå kommun och Piteå kommun, tillsammans med flera andra aktörer, ligger bakom Norrbotten Media Week.Norrbotten Media Week, NMW, den 11-16 februari är till för att lyfta fram...
 
 

E-handelsutbildning till Boden

29 januari 2019, publicerad av Malin Winsa
Changemaker Educations får klartecken att starta en yrkeshögskoleutbildning för nya webbutvecklare i Boden. Utbildningen inriktar sig specifikt mot E-handel. – Utbildningen har gett ett lyckat resultat när vi...