Book now

Nyheter Boden Business Park

Nyheter

Uppdatering nybygget
15 september 2018, publicerad av Malin Winsa

Uppdatering nybygget

Som alla sett (och framförallt hört) går projekt ”nybygget” framåt i en hejdundrande fart! Vi har träffat platschef Karin Brand från Skanska för att få en liten uppdatering om bygget.

Hej Karin! Hur är läget såhär några månader in i projektet?

Hej, det är bara bra och arbetena flyter på bra.

Vad är status vad gäller pålningen och vad händer härnäst i projektet?

Nästa vecka blir vi klara med pålningen och vi kommer även att börja kapa pålarna till rätt nivå nästa vecka. Efter det börjar vi gräva för yttre VA samt alla rör som ska in i huset och plattan. Vi kommer även börja armera och gjuta pålfundament och hissgrop. Sedan fortsätter vi med resterande fundament och grundläggning av plattan hela hösten så både fler maskiner och fler människor är att vänta här på bygget. 

Vi är ju alla nyfikna på alla dessa pålar. Hur många blir det egentligen och hur långt ner i backen går dom?

Vi har 265 pålar som ska ner i marken. De djupaste går 26m ner till fast botten (berget ligger på ca 50m djup). Totallängd på alla pålar tillsammans är ca 6 km. 

Nästa vecka etablerar ni ett projektkontor intill nybygget och du berättade att det kommer bli en grön arbetsplats – vad innebär det?

Det betyder att vår etablering med platskontor och hela driften för att kunna bygga huset är grönt. Grön arbetsplats är Skanskas egen miljömärkning av arbetsplatser och innebär att vi höjer miljöprestandan i vår produktion. Det finns fyra fokusområden; energi, klimat, material och vatten. Som exempel har alla maskiner på arbetsplatsen avgaskrav som uppfyller minst EU steg 3 och minst 95% av avfallet återanvänds eller återvinns, vi dricker kranvatten ur snålspolande kranar och vi har kravmärkta livsmedel i fika- och konferensrum. Sedan finns det ytterligare krav för att klassas som en grön arbetsplats, detta var några exempel.

Två steg framåt för spelbranschen i Boden

4 december 2018, publicerad av Malin Winsa
Mattias Bergqvist på Boden Business Park har ett tydligt uppdrag: att skapa en spelbransch i Boden. Och han är en god bit på väg. Spelutbildningen växer och internationella bolag är på gång att starta...
 
 

Formsmedjan och Frozen Waffle inleder samarbete

29 november 2018, publicerad av Malin Winsa
Formsmedjan som bl.a. är del av parkens coworking-koncept ingår samarbete med Frozen Waffle - Bodens första spelstudio som startats av två studenter på utbildningen Indiespelutvecklare. Samverkansmöjligheterna och...
 
 

Malin får människor att mötas

19 november 2018, publicerad av Malin Winsa
Där oväntade möten mellan människor sker, där kan stora saker hända. Det tar Malin Winsa på Boden Business Park fasta på. Möt människosamlaren som ständigt hittar på nya event. I dag...