Book now

Nybygget

BODEN 
är en plats dit världen vill

 

För drygt fem år sedan påbörjades arbetet med att attrahera internationella etableringar till Boden. Det började med en inventering av potentiella industriområden och tillgången till elkraft, där Boden har en unik position med en knutpunkt i det nationella nätet.

Frukost

Världen står inför en omställning där minskad miljöpåverkan och hållbarhet blir allt viktigare för att möte de globala miljömålen. Samtidigt ökar behovet av elkraft med minimal miljöpåverkan, för datacenter och annan elintensiv industri. Genom att etablera de digitala industrierna så nära kraftkällan som möjligt och istället leverera data via fiber minimeras miljöpåverkan i ett globalt perspektiv.

Bodens resa började genom närvaron vid datacentermässor i Europa och USA. Det gav insikten om vilka fantastiska förutsättningar vår landsända har för alla typer av elintensiv industri. Det är i form av stabil klimatsmart elkraft, välutbyggt fibernät och ett företagsvänligt affärsklimat. Att vi dessutom tillhör toppen utifrån geologisk, politisk och meteorologisk stabilitet stärker vår position ytterligare.

Boden Business Agency har sedan dess paketerat dessa fördelar och blivit en allt mer respekterad part på internationella events i Europa och USA. Besöken till Boden Business Park och våra utvecklingsområden har stadigt ökat av potentiella etablerare.

Faktum är att Boden är den kommun som skapat flest nyetableringar kopplat till datacenter i hela Sverige under de senaste åren. Med internationella investerare och etableringar av nya branscher och industrier förändras också behoven av leverantörer på den lokala marknaden. Framtiden kräver utveckling inom såväl utbildning, produkter och tjänster.

Idag är det världen som kommer till Boden istället för tvärtom.