Book now

Nygygget

BODEN BUSINESS PARK
– navet i Bodens näringsliv

 

Bodens kommun har fastslagit en näringslivsstrategi för utveckling och expansion. Där har Boden Business Park en central roll som mötesplats, kompetenscentrum och branschöverskidande, innovativa samarbeten.

Området Boden Business Park

Den nya näringslivsstrategin bygger på fem prioriterade verksamhetsområden. Det är Hästnäring, Besöksnäring, Miljöteknik, Kulturella och kreativa näringar samt Elintensiv industri. Man har även identifierat en mängd med utvecklingsplatser såsom Svartbyn, AF1-området, Harads, Råne älvdal, Storklinten, centrum, Brändkläppen mfl. Arbetet är spritt över hela kommunen, men navet för näringslivsutvecklingen finns vid Boden Business Park.

Välkommen till Boden Business Park - platsen där världen möter Boden och vice versa

Bodens näringslivsbolag, Boden Business Agency, stöttar företagen inom bland annat innovation, finansieringslösningar, etablering, nätverkande och utbildning. Boden Business Park är arenan för arbete, möten, gränsöverskridande samarbeten och närhet till den globala marknad som flyttar in till Boden.
Genom events, konferenser och visningsresor skapas nya kontaktytor både för företag och internationella intressenter. Under våren genomfördes en internationell konferens för en nisch inom IT-industrin, blockchain, med 200 deltagare, världsledande föreläsare och massor av möjlighetsskapande möten.

Det finns redan etablerat utbildningar inom spelutveckling, vilka kommer utökas under kommande år, med mer än 150 studenter 2019. Det är utbildningar som utformas av marknaden, för att möta behoven och kraven från den globala spelindustrin.

Man kan säga att Boden Business Agency tar världen till Boden och arbetar för att Boden ska vara redo och trygg att ta emot den.