Book now

NYBYGGET
Boden Business Park är platsen där världen möter Boden och vice versa.

 

Boden Business Park är en modern arbetsplats redesignad för kreativa möten och nu också under utbyggnad. Syftet är skapa en nod för de prioriterade utvecklingsområden kommunen beslutat sig för.

Här korsbefruktas high-tech i form av blockchain, datacenterutveckling och spelutveckling med kulturella och kreativa näringar, miljöteknik och besöksnäring – allt för att skapa framtidens lösningar och företag.

Det sker genom tillgång till innovationssystem, stöd i tidiga investeringsskeden, mentorskap och events som föder naturliga nätverk och arenor för utveckling.

Välkommen till Boden Business Park - en plats där världen möter Boden och vice versa.

/ THOMAS FÄGERMAN, AFFÄRSUTVECKLARE BODEN BUSINESS PARK

 

TIDPLAN

 


 

 

Nybygget 

En del av framtidens mötesplats
5400 m2 för tvärvetenskapliga möten!

Efterfrågan på lokaler vid Boden Business Park ökar stadigt. Här finns redan idag många branscher representerade. Allt från kreativa näringar så som spelindustri och filmstudio, till IT-industri och miljöteknik. Nu tar vi nästa steg i utvecklingen mot en kreativ och levande miljö för näringsliv och lokalbefolkning.

Utvecklingen av Boden Business Park fortsätter och först ut är bygget av vår nya mötesplats som går under arbetsnamnet ”Nybygget”. Tillsammans med vår upphand­lade partneringentreprenör Skanska tar vi första steget mot att förverkliga vår vision och tillse att de behov som finns idag och i framtiden möts.

Med sikte på framtiden sätter vi stort fokus på hållbarhetsfrågor och förbereder byggna­den för certifiering: Miljöbyggnad Guld. Som helhet vill vi skapa en funktionell och trevlig miljö för företag att verka och växa på.

Vi vill samtidigt skapa en miljö för närboende att ta del av. I en modern miljö med naturliga inslag ska vi integrera vårt område i Sävast som samhälle. Som exempel blir ljusgården ett multifunktionellt rum för olika sorters mötesformer. Ytterligare en restaurang kom­mer etableras i den nya byggnaden.

Har du frågor eller funderingar? KONTAKTA.

ANNA-KARIN ANDERSSON, PROJEKTANSVARIG.
070- 318 05 45
anna-karin@bodenbusinesspark.se