Hoppa till innehållet Gå till sidkarta

Samarbeta

Hitta kärleken? Nja, det kan vi inte lova. Men nya samarbeten är vi rätt bra på att tussa ihop.

Möt rätt samarbetspartners för din utveckling. Våra näringslivsutvecklare har goda nätverk och kan lotsa dig till den eller de som kan matcha dig eller ditt företag. 

Vi riggar också projekt mellan olika parter för att kunna jobba med – och främja – innovation. Samarbete kan vara nyckeln till att hitta nya lösningar på problem eller utmaningar. Därför gör vi allt från att slussa företag till lämpliga examensarbeten och universitet, till att hitta olika sammansättningar av projektgrupper. Det händer även att vi är projektpartner. 

På Parken finns också alla möjligheter till oväntade och givande möten. Vi har ett brett spann av kompetenser och företag som vistas och verkar i våra lokaler. Förutom innovationsmiljön och möjligheterna till samtal över en kopp kaffe så anordnar vi även events, t ex företagsfrukostar och lunchträffar. 

Inom Bodens kommun finns olika lokala nätverk så som bland annat Business By Women (nätverk för kvinnor som driver eller leder företag), Företagarna BodenBoden Turism och Uppfinnarföreningen Idéakuten. Nationellt finns bland annat riknätverken Svenskt NäringslivHandelskammaren och Business Sweden.

Tveka inte att höra av dig!

Business By Women +

Business By Women är ett nätverk för kvinnor som leder och driver företag i Bodens kommun.

Syftet med nätverket är att:

  • Främja ett jämställt näringsliv, samt att förbättra företagsklimatet mellan kvinnor och män.
  • Ge företagande kvinnor och deras branscher större delaktighet och inflytande i kommunens näringslivsarbete.
  • Syfta till att kvinnor som driver företag skall ges möjligheter att utveckla sina företag, hitta nya marknader, utbyta erfarenheter och få tillgång till ett bredare nätverk i och utanför Boden.
  • Använda nätverket som mötesplats för att utbyta erfarenheter, coacha varandra, utöka kontakter med andra företag och initiera branschöverskridande aktiviteter.
  • Syfta till att medvetandegöra företagare om både mäns och kvinnors betydelse i affärsnätverk.
  • Syfta till att öka samverkan och samarbete för affärer mellan kvinnor och män. Öka lönsamhet, möjlighet till tillväxt, affärsmöjligheter.
  • Stärka varje företagare genom att ge möjligheter att skapa nätverk och hitta samarbetspartners.
  • Medverka till att deltagarna kommer att se möjligheterna, att hitta merförsäljning, tjänsteutveckling och bredda verksamheten och på så sätt öka omsättningen.
  • Medverka till att deltagarna kommer att se möjligheter i att göra gemensamma upphandlingar och på så sätt utvidga möjligheten till affärer.

Nätverksträffarna genomförs den tredje torsdagen varje månad kl. 07.30-09.00, se evenemangskalendern för datum.

För frågor kontakta Ann-Louice Lövgren Engström, tel 070-574 03 68.