Book now

Reception Boden Business Park

Hyresgäster på Boden Business Park

Hyresgästerna berättar

"Att ha sin verksamhet på Boden Business Park innebär många fördelar; marknadsmässigt bra hyror, stor parkering, bra teknik, bra restaurang, närhet till både gym och golfbana samt hotell- och konferensmöjligheter. Sedan Bodens Utveckling tog över har fler flyttat in och det märks att det påverkat oss alla positivt. Ju fler vi blir och ju större variation på verksamheter vi får, desto större möjligheter till affärer blir det."  
Kent Alatalo, Nikor

Hyresgäst sedan: 2007 

 

”Vi etablerade vår verksamhet på Boden Business Park för att vi ville ha tillgång till en anläggning där vi kan arrangera evenemang. Här finns allt vi behöver; konferenslokaler, restaurang och stor parkering. Det är även ett strategiskt bra läge för oss som arbetar regionalt. Jag ser positivt på utvecklingen av Boden Business Park, det har redan genererat fördelar för oss. Eftersom vi är i behov av eventproduktionskompetens är det värdefullt att vi numera har det inom arenans ledning.”  

Alf Andefors, Future Eco

Alf Andefors,
Future Eco
Hyresgäst sedan: 2014

 

 

"Eftersom vi har hela länet som vår marknad vill vi sitta centralt och lättillgängligt. Boden Business Park ger oss möjligheten att göra det. Genom goda förbindelser med buss, tåg och flyg är det dessutom lätt att besöka oss, oavsett om man reser inom eller utanför länet. Det är också enkelt för oss att genomföra större möten eftersom såväl konferenslokaler som mat och hotellrum finns samlat här på anläggningen."  

Catherine Melby,
IT Norrbotten

Hyresgäst sedan: 1997